Selecteer een pagina

Disclaimer

Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Privacy Statement
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken aan Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.